Juf Cornelia
(ma-di-wo)

Juf Reinie
(do-vr)

Groeps Mission Statement

Groep 2

Terugblik juni/juli 2014:

Geleerd, getoetst, gevierd, beleefd en genoten. Dat typeerde de afgelopen periode en eigenlijk het hele afgelopen schooljaar. Een heel mooi schooljaar, zo concluderen juf Cornelia en juf Reinie nu zij de deur sluiten voor de zomervakantie. Ook een heel fijne oudergroep trouwens. Dat mag gezegd. Er was zelfs een eigen Facebook groep, zodat op respectvolle wijze informatie, medeleven, oproepjes, foto’s en actualiteiten in de klas met elkaar gedeeld konden worden. Een mooi voorbeeld van verbinding ouders en school.

Het is altijd wat dubbel als een groep doorstroomt naar de volgende. Natuurlijk is het fijn als je aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen hebt meegewerkt en er zoveel geleerd is, dat ze verder kunnen, maar wat het iets extra’s geeft, is de interactie met de leerlingen en de vertrouwensrelatie die daarvan de basis is. Gelukkig zijn met meester Jaap alle kinderen van a tot z doorgesproken tijdens de zogenaamde overdracht. Dat maakt het een stuk soepeler, want:  daar gingen ze, die laatste donderdag. Geheel groep 3 waardig liepen ze daar de deur binnen. In de pauze naar buiten en daar je pauzehap opeten, na de bel weer naar binnen, want zo doe je dat in groep 3. En ineens waren het geen kleuters meer. Aan het lachende gezicht van meester Jaap en de glunderende kinderogen te zien komt dat dus helemaal goed!

 Vooruitblik augustus 2014:

 Daar kwamen ze, die laatste donderdag. 23 nieuwsgierige blikken van kinderen uit groep 1A en 1B, die samen de nieuwe groep 1-2B gaan vormen. Een deel heeft de leeftijd voor groep 2 en een kleiner deel zijn wat je zou kunnen noemen de “oudste kinderen van groep 1”. Een vrolijke groep, zo merken wij. Al gauw herkennen ze items die ook in hun groepen 1 waren: de timerklok, de letters op de klankkaarten, de complimentenappel, het taakbord, het kiesbord, de boom met de 7 gewoonten. Al gauw is er iets vertrouwds. De tassen waren mee, dus samen fruit eten: er heerst een gemoedelijke sfeer! Ook deze kinderen zijn met hun huidige leerkrachten helemaal met ons doorgesproken en we merken hoe snel we al iets vertrouwds ervaren, dus ook dat komt helemaal goed!

Natuurlijk besteden we de eerste schoolweken aan de omgang met elkaar, de spullen en de omgeving, zoals dat in het Piramide thema WELKOM staat aangegeven. Bij ieder thema staat bovendien te lezen, in de gang boven de kapstokken van de kinderen, welke Bijbelverhalen, welke onderdelen van taal en rekenen en aan welke andere belangrijke onderdelen er aandacht wordt besteed.

We kijken nu al uit naar het opstellen van ons Groups Mission Statement. Wat vinden wij voor elkaar zó belangrijk dat we met zijn allen besluiten dat we dáárvoor gaan. We zullen het in de klas hangen als het zover is!

Graag zien wij elkaar op de eerste schooldag na de vakantie, dat is maandag 18 augustus ’s morgens (’s middags vrij, want de leerkrachten gaan dan meteen aan de studie).

De uitgezwaaide groep 2 en de ontmoette groep 1-2B en hun ouders wensen wij eerst

EEN HELE FIJNE VAKANTIE!

Juf Cornelia en juf Reinie

 

 

mail    |    colofon    |    disclaimer